Telenor 2017 .png
Last ned her

Digitaliseringen gjør det norske samfunnet tryggere, men samtidig sårbart på nye måter. Menneskelige og tekniske feil, så vel som bevisste handlinger utført av aktører som vil manipulere, paralysere eller på annen måte ramme
samfunnet og borgerne, er noe vi må forholde oss til.

  • Beskyttelse av det som er sårbart

  • Trusselforståelse
  • Slik angriper de

  • Teknologi som driver endring
  • Slik beskytter vi oss

  • Cyberspace som ikke kan forsvares sektorvis