Trusselforståelse

Globalt peker utviklingen i retningen av en ny dynamikk både i måten vi lever og jobber på, men også i pågående konflikter, nye våpenkappløp og et kappløp om å kontrollere og påvirke den globale digitale infrastrukturen. Trusselbildet er komplekst, sammensatt og mer i endring enn tidligere. Det krever mer av oss.

Kompliserte uttrykk

Du har hørt ordene i nyhetene, lest dem i avisene; fraud, smishing, vishing, phishing og ransomware, men har du tenkt over hva det er, hva de betyr for deg og de verdiene du skal beskytte? Vi hjelper deg å forstå ordene og uttrykkene de cyberkriminelle bruker og forklarer deg hva det egentlig handler om.

Hybrid hverdag

Vi vet at avanserte hybride operasjoner består av mange angrepsmetoder og at digitale angrep kan ha lange leveransekjeder. Hvordan skal Norge se en helhet der også en pandemi utnyttes som del av en hybrid operasjon? Hvordan kan vi få en tverrsektoriell tilnærming slik at beslutningene tas på et helhetlig grunnlag?