kontoret-2

Fremtidens kontorløsning

"Fra silo og cellekontor til levende nettverk, mobile samhandlings-løsninger og aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Kontoret har vært igjennom en rivende utvikling de siste 30 årene."

Kontorene digitaliseres

"I kjølvannet av de sosiale mediene var det ikke bare virksomhetens kunnskap som ble frigjort fra sine fysiske omgivelser, men de ansatte også. Kontorene skulle digitaliseres."

Aktivitetsbasert arbeidsplass

"Diskusjonen om utformingen av kontoret går varmt i norske virksomheter. Meningene er mange, men [...] riktig utformet, har fremtidens kontor en plass til alle."