Datametrix 8 tips til vellykket oppsett av samhandlingsløsninger Landing....png
Last ned her

Sluttbrukeren

Hodesett, videokamera og datamaskin må være på plass for å gjøre tjenesten optimal.

Funksjonalitet

Sørg for å ta vare på eksisterende funksjoner og pass på at disse virker ved overgang til nytt system.

Opplæringsplan

Ha en god plan for opplæring i det nye systemet slik at brukerne blir fornøyde og kapable til å ta det i bruk.